MSD Risk Assessment (MSD Risk Değerlendirmesi)

MSD Risk Assessment (MSD Risk Değerlendirmesi)

Risk Değerlendirmesi

MSD Risk Değerlendirmesi

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ve bu faktörlerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların tümüdür. 

Neden Önemli ?

Risk Değerlendirmesi neden yapılmalı ?

Çalışılan işyerinde risklerin değerlendirilmesinin temel amacı çalışanların sağlığının korunması ve güvenliklerinin sağlanmasıdır. Risk değerlendirme, iş prosesindeki faaliyetlerden kaynaklanan olabilecek olası zararların çalışanlar ve çevre için en aza indirilmesine yardım eder.  Aynı zamanda, işin daha verimli ve kaliteli olmasını sağladığı gibi rekabet edilebilir düzeylere yükselmesindeki temel adımlardandır. Sağlık ve güvenlik alanında yapılan yasal düzenlemelerle işverenler üzerine belirtilen periyotlarla risk değerlendirme yapma yükümlülüğü getirilmiştir. 

Desteklenen Yöntemler

MSD Risk Değerlendirmesi kapmasında desteklenen yöntemler:

Fine Kinney, NIOSH, QEC, REBA, RULA, 
EAWS ve OCRA, Strain Index, Snook Table


Program Özellikleri

Uygulama Yazılım Özellikleri:

Skor Hesaplama,
Değerlendirmelere ait veri girişi,
Görsel Ara Yüz Tasarımı, SQL Veri Tabanı Desteği,
Arşiv ve yedekleme, Kullanıcı Tanımları ve Yetkilendirme,
Detaylı Raporlama, Uygun Formatlara Aktarım (.PDF, .XLS, .DOC)


Rapor Örneği (FINE KINNEY)


Ekran Görüntüsü


Skor Hesaplama Yöntemleri


Skor Hesaplama Yöntemleri


Yukarı