Uygulama Yazılım Özellikleri:

Skor Hesaplama,
Değerlendirmelere ait veri girişi,
Görsel Ara Yüz Tasarımı, SQL Veri Tabanı Desteği,
Arşiv ve yedekleme, Kullanıcı Tanımları ve Yetkilendirme,
Detaylı Raporlama, Uygun Formatlara Aktarım (.PDF, .XLS, .DOC)