Risk Değerlendirmesi neden yapılmalı ?

Çalışılan işyerinde risklerin değerlendirilmesinin temel amacı çalışanların sağlığının korunması ve güvenliklerinin sağlanmasıdır. Risk değerlendirme, iş prosesindeki faaliyetlerden kaynaklanan olabilecek olası zararların çalışanlar ve çevre için en aza indirilmesine yardım eder.  Aynı zamanda, işin daha verimli ve kaliteli olmasını sağladığı gibi rekabet edilebilir düzeylere yükselmesindeki temel adımlardandır. Sağlık ve güvenlik alanında yapılan yasal düzenlemelerle işverenler üzerine belirtilen periyotlarla risk değerlendirme yapma yükümlülüğü getirilmiştir.