MSD Risk Değerlendirmesi kapmasında desteklenen yöntemler:

Fine Kinney, NIOSH, QEC, REBA, RULA, 
EAWS ve OCRA, Strain Index, Snook Table